FABRİKA TASARIMI VE İNŞASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bir fabrika ve üretim sahasının mimari tasarımı ve uygulaması öncesinde projenin şekil alabilmesi için bir çok önemli noktanın göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Fabrikanın inşa edileceği alanın büyüklüğü düşünülerek maksimum verim alınabilecek yapı tasarlanmalıdır. Fabrika binası ile beraber bahçe,otopark ve lojistik hizmetlerinin barınacağı yükleme alanları ve depolama alanları mutlaka göz önüne alınmalıdır.Bir fabrikada ki alanın aslan payını üretim alanı teşkil edecektir.Bu alanın hesaplaması yapılırken iş veren firmanın bulunduğu sektör ve yapılacak üretimin hangi ürün grupları üzerine olacağı kullanılacak makinelerin kaplayacakları alanlar itina ile hesaplanarak düşünülmelidir.

Fabrika binası içerisinde barınacak olan idari bölümler,yemekhane ve mutfak,dinlenme alanı,tuvaletler kaplayacakları alan bakımından üretim sahasına göre daha az alan teşkil etmekle beraber bu işletme içerisinde faal çalışacak kişi sayısı da bu ortak alanların büyüklüğünün hesaplanmasında önemli bir yer tutacaktır.

Endüstriyel bir yapının mimari tasarımını ve sonrasında uygulamasını gerçekleştirirken tüm teknik kriterler göz önüne alınması gerektiği gibi fabrikanın dışarıdan görünüşü açısından da estetik dokunuşlar önem arz etmektedir. Binanın estetik ve güçlü pozisyonunun yanı sıra aynı prensipler bina içi fonksiyonlar içinde geçerli olacaktır.

Tüm tasarım aşamalarında mimar,mühendis ve iş veren firma birlikte fikir alışverişinde bulunmalı,kendi ihtiyaç ve düşüncelerini en net şekilde birbirlerine aktarmaları büyük önem arz etmektedir.